Siyasi yelpaze

Siyasi yelpaze veya politik spektrum, bağımsız siyasi boyutları sembolize eden bir veya daha fazla geometrik eksen üzerine farklı siyasi konumları sınıflandıran bir sistemdir.[1]

Uzun süredir devam eden spektrumların çoğunda sağ ve sol kanat bulunmakta olup bunlar, başlangıçta Fransız Devrimi'nin ardından parlamentodaki oturma düzenlemelerini tanımlamaktaydı.[1]

Türleri

Geleneksel

En basit sağ-sol eksene göre, anarşizm, komünizm ve sosyalizm genellikle sol tarafta kabul edilirken; faşizm muhafazakârlık ve kapitalizm ise sağ tarafta kabul edilir. Liberalizm farklı bağlamlarda, bazen sol (sosyal liberalizm), bazen de özgürlükçülük (klasik liberalizm) gibi farklı anlamlara çekilebilir. Orta görüşe sahip olanlar ise merkezciler olarak sınıflandırılır.


4 kanatlı siyasi pusula

4 Kanatlı Siyasi pusula.

Geleneksel sağ-sol spektrumunu reddeden siyaset, senkretik siyaset olarak bilinir. Her kareye göre ideolojileri sıralayacak olursak, Sol Üst (otoriter sol) kareye komünizm, Marksizm-Leninizm ve sosyalizm gelir. Sağ üst köşeye (otoriter sağ) faşizm, muhafazakârlık ve teokrasi kavramları gelebilir. Aşağı solda (özgürlükçü sol) ise anarko-komünizm, sosyal demokrasi ve anarko-sendikalizm bulunur. Aşağı sağ (özgürlükçü sağ) karesinde ise, anarko-kapitalizm, klasik liberalizm ve liberteryenizm bulunabilir.

3 eksenli

Devlet etkisine dayanan üç eksenli siyasi yelpaze.

4 Kanatlı ve geleneksel sağ-sol spektrumu yetersiz gören ve politik düşünceleri devlet etkisi bazında değerlendiren üç eksenli siyasi bir pusuladır.[2] Amacı; ekonomik, iç ve dış ilişkilerdeki tutumlarına göre ideoloji ve politikaların hüküm yetkilerini ölçmektir.


Kaynakça

 1. ^ a b "The Traditional Political Spectrum". 12 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2018. 
 2. ^ "The Three Axis Political Compass". Lew Blank - Medium. 22 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Dış bağlantılar

 • Idealog (Education+Quiz)
 • Politopia (Quiz)
 • The Political Compass 25 Şubat 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 • Redefining the Political Spectrum — The Rational Spectrum
 • World Values Survey, The WVS Cultural Map of the World (archived page)
 • g
 • t
 • d
Siyasi yelpaze
Siyasi pozisyonlar
Dinî ideolojiler
 • Budist sosyalizm
 • Dinî Siyonizm
 • Hindutva
 • Hristiyan sol
 • Hristiyan sağ
 • İslamcılık
 • İslami demokrasi
 • İslami muhafazakârlık
 • Müslüman sol
 • Yahudi sol
 • Siyasi aşağılamalar
 • Baizuo
 • Cihangir solcusu
 • Deli sol
 • Gerici sol
 • Ilımlı sol
 • Kızıl faşizm
 • Moonbat
 • Seçkin liberal
 • Sert sol
 • Sosyal emperyalizm
 • Sosyal faşizm
 • Social justice warrior
 • Şampanya sosyalisti
 • Wingnut
 • Modeller
 • Açık-kapalı siyasi yelpaze
 • Nolan diyagramı
 • Pournelle diyagramı
 • Siyasi pusula
 • Sol-sağ siyasi yelpazesi
 • Üst pencere
 • Ayrıca bakınız
 • Anti otoriteryanizm
 • Bireycilik
 • Devrimcilik
 • Gericilik
 • İlerlemecilik
 • Katı siyaset
 • Kimlik siyaseti
 • Kolektivizm
 • Komüniteryenizm
 • Korporatizm
 • Liberteryenizm
 • Müesses nizam
 • Müesses nizam karşıtlığı
 • Nirengi
 • Otoriteryanizm
 • Popülizm
 • Radikal siyaset
 • Sağ otoriteryanizm
 • Sendikacılık
 • Totalitarizm
 • Yeşil siyaset